Szukaj

NOWBUD - Zakład Usług Budowlano - Handlowych A. Nowak, E. Bracki Sp. Jawna
Email

Zakad Usug Budowlano-Handlowych "NOWBUD" prowadzi dziaalno na rynku usug budowlanych od 1994 roku.
Wieloletnia dziaalno zakadu pozwolia zdoby bogate dowiadczenie w zakresie kompleksowych usug budowlanych obiektw budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, jednorodzinnego, oglnego wraz z przynalen im infrastruktur techniczn i zagospodarowaniem terenu.
Firma wykonuje rwnie adaptacje, remonty i modernizacje rnego rodzaju obiektw.
Wybudowalimy budynki mieszkalne dla potrzeb Spdzielni Mieszkaniowych "DOMATOR", "SONECZNA", "KSM", "NIEKA" jak i dla prywatnych Inwestorw.
Naszym zespoem kieruje dowiadczona kadra techniczna. Zatrudniamy ponad 100 pracownikw, ktrzy posiadaj wysokie kwalifikacje zawodowe i due dowiadczenie.
Jako wykonywanych prac jest oceniana pozytywnie, dziki czemu cieszymy si dobr opini u Inwestorw.
Jestemy firm rozwijajc si, otwart na nowe technologie, aby sprosta nowym wyzwaniom i potrzebom budownictwa.

Aleksander Nowak
Edward Bracki


NIP 657-100-46-49
Regon 290480966
Sd Rejonowy w Kielcach X Wydzia Gospodarczy
KRS 0000071228

 


Created by Nowbud 2013, e-mail:lukasz@nowbudkielce.pl