Dotacja

Firma ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO - HANDLOWYCH "NOWBUD" ALEKSANDER NOWAK, EDWARD BRACKI SPÓŁKA JAWNA realizowała projekt pod tytułem: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Nowbud

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość całkowita projektu wynosi: 269 109,48 zł.

Dofinansowanie UE wynosi: 269 109,48 zł.