Historia

Początki działalności
Zakład Usług Budowlano-Handlowych "NOWBUD" prowadzi działalność na rynku usług budowlanych od 1994 roku.
Wieloletnia działalność zakładu pozwoliła zdobyć bogate doświadczanie w zakresie kompleksowych usług budowlanych obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, jednorodzinnego, ogólnego wraz z przynależną im infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Zakład Usług Budowlano-Handlowych "NOWBUD" prowadzi działalność na rynku usług budowlanych od 1994 roku.
Wieloletnia działalność zakładu pozwoliła zdobyć bogate doświadczenie w zakresie kompleksowych usług budowlanych obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, jednorodzinnego, ogólnego wraz
z przynależną im infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Firma wykonuje również adaptacje, remonty i modernizacje różnego rodzaju obiektów.
Wybudowaliśmy budynki mieszkalne pod potrzeby kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych "DOMATOR", "SŁONECZNA", "KSM", SM SNIEŻKA, SM CZYŻYNY jak i dla prywatnych Inwestorów.
Naszym zespołem kieruje doświadczona kadra techniczna. Zatrudniamy średnio około 100 pracowników, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i duże doświadczenie.
Jakość wykonywanych prac jest oceniana pozytywnie, dzięki czemu cieszymy się dobrą opinią u Inwestorów.
Jesteśmy firmą rozwijającą się, otwartą na nowe technologie, aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom budownictwa.

 
Aleksander Nowak
Edward Bracki

NIP 657-100-46-49
Regon 290480966

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
KRS 0000071228