Nagrody i Wyróżnienia

Gazela Biznesu 2009
W Krakowie 4 marca 2010 roku odbyła się gala zorganizowana przez dziennik "Puls Biznesu". Statuetki trafiły do 10 firm z naszego regionu. Firma NOWBUD zajęła 6 miejsce w województwie świętokrzyskim.
Gazela Biznesu to coroczny ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Aby firma mogła uczestniczyć w rankingu musi mieć m.in. dodatni wynik finansowy z trzech ostatnich lat, a ponadto nieskazitelną reputację. O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.
 
EuroVIP 2009
29 października 2009 roku w Kieleckim Centrum kultury zostały wręczone nagrody dla prężnie rozwijających się firm województwa świętokrzyskiego EuroVIP 2009.
Całe przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski a województwo świętokrzyskie jest jednym z wielu biorących udział w tym projekcie. Wybierając najlepszych, kapituła brała pod uwagę takie zasługi dla regionu jak promocja w kraju i za granicą, wspieranie wydarzeń kulturalnych, popieranie ciekawych inicjatyw społecznych, służenie pomocą w sytuacjach wyjątkowych, działania charytatywne. Patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.  
 
EuroPARTNER 2008 
2 października 2008 r. w sali kongresowej Targów Kielce odbyła się Wielka Gala Gospodarcza EuroPARTNER 2008, obejmująca firmy województwa świętokrzyskiego.
Do uczestnictwa w tej imprezie organizatorzy zaprosili wszystkie świętokrzyskie firmy, spełniające standardy europejskie, które są przygotowane do funkcjonowania na jakże konkurencyjnym unijnym rynku. Podczas uroczystości w siedzibie Targów Kielce tym właśnie przedsiębiorstwom zostały wręczone prestiżowe statuetki EuroPARTNER 2008.
Celem imprezy jest pokazanie osiągnięć województwa świętokrzyskiego na gospodarczej mapie Unii Europejskiej, poprzez ukazanie siły prężnie rozwijających się świętokrzyskich firm. Całe przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski, a nasze województwo jest jednym z wielu biorących udział w tym projekcie.
Patronat nad tym wydarzeniem objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego. 
 
EuroFIRMY Manager 2007
Podczas uroczystej gali w KCK 8 listopada 2007 roku właściciele firmy NOWBUD Aleksander Nowak i Edward Bracki zostali nagrodzeni tytułem Manager EuroFIRMY 2007. W tym roku po raz pierwszy nagroda została przyznana dla szefów, prezesów, dyrektorów i właścicieli firm, doceniając tym samym Ich ciężką pracę i zaangażowanie w rozwój.
Dokonując wyboru kapituła brała pod uwagę osiągnięcia gospodarcze oraz zasługi firmy dla regionu.
Patronat nad tegorocznym konkursem objęli: Wojewoda Świętokrzyski Grzegorz Banaś, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego, w skład którego wchodzą: Świętokrzyska Loża Bussines Centre Club, Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców, Stowarzyszenie Pracodawców Prywatnych, Stowarzyszenie Forum Pracodawców i Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług.
 
EuroFIRMY 2006
27 września 2006 roku firma "NOWBUD" została zaproszona do udziału w gali jako jedna z wyróżniających się firm regionu spełniająca standardy europejskie.
Najlepsze EuroFIRMY 2006 zostały wybrane w oparciu o osiągnięcia gospodarcze i dodatkowe kryteria, takie jak promocja regionu, czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym, popieranie ciekawych inicjatyw, służenie pomocą w sytuacjach wyjątkowych i działania charytatywne.
Cała impreza ma charakter ogólnopolski, a nasze województwo jest jednym z wielu biorących udział w tym przedsięwzięciu.

Złota Firma Regionu Świętokrzyskiego 2002
W 2002 r. otrzymaliśmy nagrodę, która jest przyznawana prężnym firmom, które zdobywają odbiorców na swoje usługi i produkty, tworzą nowe miejsca pracy oraz przyczyniają się do rozkwitu województwa.
Pod uwagę brane było zatrudnienie jakie firma posiada, promowanie regionu poprzez osiągnięcia gospodarcze, czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym, popieranie ciekawych inicjatyw, służenie pomocą w sytuacjach wyjątkowych oraz działania charytatywne. Kapituła Złotej Gali swoje wyróżnienia przyznaje od 1995 roku.