Szukaj

Inwestycje zrealizowane PDF Drukuj Email

INWESTYCJE ZREALIZOWANE w latach 1997 ? 2016


Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wichrowe Wzgórze
Inwestycja:  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym.
Termin realizacji:  IV.2015 - IX.2016


Inwestor: Matex Transport s.c.
Inwestycja:  Realizacja budynku biurowego w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej
Termin realizacji:  III.2015 - IV.2016Inwestor: Westech Sp. z o.o.
Inwestycja:  Budowa budynku mieszkalno ? usługowego w Kielcach przy ul. Zgody
Termin realizacji: VII.2014 - VII.2015Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka
Inwestycja: Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Termin realizacji: III.2014 - VII.2015Inwestor: Politechnika Świętokrzyska
Inwestycja:  Remont i przebudowa DS. nr 2 Laura Politechniki Świętokrzyskiej wraz z elementami zagospodarowania terenu wokół budynku
Termin realizacji:  XI.2014 - VII.2015


Inwestor: Inwestor Prywatny
Inwestycja:  Budowa czterech budynków w zabudowie bliźniaczej w Kielcach
Termin realizacji:  VIII.2014 - VI.2015Inwestor: Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa im. prof. Jana Czarnockiego Kielce,  ul Seminaryjska 28A

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalno ? usługowego z miejscami postojowymi w podziemu na poziomie -1 wraz z infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi, sieciami uzbrojenia technicznego, zagospodarowaniem terenu w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej.

Termin realizacji: V.2013 ? X.2014

 


Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Domator? Kielce, ul. Massalskiego 4
Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego NR 9 z garażami w podziemiu wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu zadań związanych z budynkiem.

 

Termin realizacji: - budynek nr 9 ? 01.03.2013 ? 30.06.2014


Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Śnieżka? Kraków, ul Opalowa 2

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ?H? z garażem podziemnym, z instalacjami wewnętrznymi, sieciami wod-kan, przyłączami wod-kan, oraz układem drogowym i zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, śmietnikami i kortem tenisowym ? zlokalizowanymi na działce przy ulicy Malachitowej w Krakowie

Termin realizacji: 12.11.2012 ? 30.06.2014


Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Wichrowe Wzgórze? Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Kielcach przy ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Termin realizacji: 06.12.2012 ? 28.06.2014

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Śnieżka? Kraków, ul Opalowa 2

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ?G? z garażem podziemnym, z instalacjami wewnętrznymi, sieciami wod-kan, przyłączami oraz układem drogowym i zagospodarowaniem terenu na działce przy ulicy Malachitowej w Krakowie.

Termin realizacji: 10.07.2012 ? 30.10.2013

 Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Domator? Kielce, ul. Massalskiego 4

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego NR 10 z garażami w podziemiu wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu zadań związanych z budynkiem.

Informacje na temat sprzedaży mieszkań można uzyskać w SM DOMATOR ul. Massalskiego 4

Numery telefonów: (41) 368-90-08 do 11 wew.49 (dział członkowski)

Termin realizacji:

- budynek nr 10 ? 01.11.2012 ? 31.12.2013

 


Z.U.B.-H. NOWBUD 2013

 

Nowoczesny budynek usługowo - handlowo - biurowy o wysokim standardzie, w Kielcach przy ul. Warszawskiej.

Termin oddania do użytku ? IV kwartał 2013 r.

Na parterze znajdować się będą dwa lokale usługowo ? handlowe (62m2) wraz z zapleczami sanitarno ? socjalnymi  oraz dwa pomieszczenia gospodarcze (48m2).

Na pozostałych dwóch kondygnacjach znajdować się będą pomieszczenia biurowe z zapleczami sanitarno ? socjalnymi oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Powierzchnia pomieszczeń biurowych wynosi od 11m2 do 118m2.

Infrastruktura zewnętrzna wraz z parkingami.


Politechnika Świętokrzyska 2012 r.

 

Termin realizacji V-XI.2012

Wykonanie przebudowy domów studenta Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego polegająca na:

DS. ?BARTEK? ? dobudowanie zewnętrznej klatki schodowej, I etapie remontu instalacji oddymiającej oraz termomodernizacji polegającej na dociepleniu jednej ściany fundamentowej i wykonaniu odcinka drenażu opaskowego.

DS. ?PROTON? ? dobudowanie zewnętrznej klatki schodowej i wykonaniu dźwiękowego sytemu ostrzegania przeciwpożarowego (DSO) , I etapie remontu instalacji oddymiającej oraz termomodernizacja budynku polegająca na dociepleniu ściany zewnętrznej i stropodachu, wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu drenażu opaskowego.

Politechnika Świętokrzyska 2012 r.


Termin realizacji VI-X.2012

Wykonanie modernizacji laboratoriów w budynku Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2011 r

 


W okresie od  23 czerwca 2010 r. do 30 listopada 2011 r. realizacja dwóch budynków mieszkalno-usługowych  przy ul  Tektonicznej w Kielcach
- 4 kondygnacje nadziemne +  poddasze (mieszkania dwupoziomowe ), 12 klatek schodowych, 138 lokali mieszkalnych  o łącznej powierzchni użytkowej - 9 210,90  m2, 2  lokale usługowe  o łącznej powierzchni użytkowej 114,70 m2, 8 garaży w podziemiu o łącznej powierzchni użytkowej  132,80 m2, kubatura  łącznie 50 450 m3

 


Politechnika Świętokrzyska 2011 r.

 


Prace inwestycyjne i remontowe w budynkach domów studenta ?Laura?, ?Mimoza? i ?Proton? PŚK
Termin realizacji 26.05.2011 ? 30.11.2011 r.
Zakres wykonanych prac obejmował:
dobudowę zewnętrznych klatek schodowych do budynków wraz z wykonaniem robót wykończeniowych, termomedernizacja ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni 4 649,74 m2, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa instalacji sanitarnej

 


PSS SPOŁEM 2011 r.

 


Pawilon Handlowy ?SPOŁEM? przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach,
Termin realizacji 01.06.2011 ? 31.10.2011
Pawilon handlowy o wymiarach w rzucie 31,40 x 40,0 m, powierzchnia zabudowy 1198,30m2, kubatura 5850m3
Budynek o konstrukcji stalowej systemu ASTRON
Roboty wewnętrzne: ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych i z cegły, tynki wewnętrzne, szpachlowanie, malowanie farbami zmywalnymi, okładziny ceramiczne, podłoża i posadzki, sufity podwieszane, stolarka drzwiowa, ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacja klimatyzacji i wentylacji
Wokół budynku zostało wykonane zagospodarowanie terenu tj. rampy zewnętrzne, schody, nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej i płyt ażurowych w ilości 1296,28 m2, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej, oświetlenie terenu.

 


Politechnika Świętokrzyska 2010 r.

 


Prace inwestycyjne i remontowe w budynkach domów studenta ?Filon?, ?Asystent? i ?Mimoza? w Kielcach 
Termin realizacji 21.06.2010 ? 15.12.2010 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa ?SŁONECZNA? 2010 r.

 


Budynek mieszkalny Nr 9 oś. Gwarków ul. Kazimierza Wielkiego 14C w Kielcach
32 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 2 083,60 m2, drenaż odwadniający, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, oświetlenie terenu, mała architektura, zieleń osiedlowa, zagospodarowanie terenu.
Termin realizacji 23.07.2009 ? 30.09.2010 r.

 


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 2010 r.

 


Budynek mieszkalno- usługowy przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach
32 mieszkania o pow. użytkowej 1 628,30 m2, 25 lokali usługowych o pow. użytkowej 1 501,37 m2, 39 miejsc postojowych w parkingu podziemnym drenaż, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drogi wewnętrzne i ciągi piesze, parkingi, przebudowa kabli SN i NN, zieleń
Termin realizacji 03.04.2009 ? 31.07.2010 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2009 r.

 


Budynek mieszkalny Nr 14, oś. Ślichowice II ul. Triasowa 4 w Kielcach
56 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 3 366,60 m2, 5 lokali usługowych o pow. użytkowej 306,10 m2, drenaż odwadniający, przyłącza wodno-kanalizacyjne, oświetlenie terenu, ciągi pieszo jezdne i chodniki, uliczka osiedlowa, droga pożarowa, parkingi. wpusty uliczne, mała architektura, urządzenie placu zabaw z wyposażeniem, zieleń osiedlowa
Termin realizacji 24.11.2008 ? 30.11.2009 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2009 r.
Docieplenie budynków mieszkalnych - 2 291,00 m2, na os. Ślichowice II w Kielcach, ul. Massalskiego 14, ul. Raciborskiego 14, ul. Triasowa 10, ul. Tektoniczna 6
Termin realizacji 06.2009 ? 08.2009 r.


Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 2009 r.

 


Budynek mieszkalno-usługowy  przy ul. Dębowej 1 w Kielcach
41 mieszkań o pow. użytkowej 2 327,65 m2, 3 lokale użytkowe o pow. użytkowej 145,37 m2
Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, schody, pochylnie, dojścia, mała architektura z urządzeniami zabawowymi, dojazdy i parkingi z nawierzchniami, oświetlenie terenu, przebudowa kabli SN i NN, przyłącze NN, zieleń
Termin realizacji 01.04.2008 ? 31.07.2009 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2009 r.

 


Budynek mieszkalny Nr 6AB, oś. Ślichowice II ul. Tektoniczna 1 w Kielcach
53 mieszkania o pow. użytkowej 3 192,40 m2, wraz z węzłem cieplnym, drenaż odwadniający, przyłącza wodno-kanalizacyjne, oświetlenie terenu, ciągi pieszo jezdne i chodniki, uliczka osiedlowa, droga pożarowa, parkingi. wpusty uliczne, mała architektura, urządzenie placu zabaw, zieleń osiedlowa
Termin realizacji 09.01.2008 ? 11.05.2009 r.


Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM w Kielcach

 


Roboty remontowo ? budowlane w restauracji WINNICA przy ul. Winnickiej 4 w Kielcach
Termin realizacji 28.07.2008 ? 28.11.2008 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa ?SŁONECZNA? 2008 r.

 


Budynek mieszkalny oraz zespół pięciu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Podklasztornej 103AB w Kielcach
48 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 3 484,66 m2 w budynku mieszkalnym oraz zespół pięciu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 784,65 m2 wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjnej, oświetleniem terenu, ekranem akustycznym, zagospodarowaniem terenu
Termin realizacji 26.07.2007 ? 23.09.2008 r.

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2007 r.
Budynek mieszkalny Nr 5ABC, oś. Ślichowice II ul. Fałdowa 4 w Kielcach
55 mieszkań o pow. użytkowej 3 213,49 m2, lokal usługowy o pow. użytkowej 48,42 m2 wraz z węzłem cieplnym, siecią c.o. niskoparametrową, parkingami,. Chodnikami i dojazdami, małą architekturą, oświetleniem osiedlowym.
Termin realizacji 28.10.2006 ? 20.11.2007 r.


Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM w Kielcach
Adaptacja pomieszczeń znajdujących się w kamiennicy przy ul. Sienkiewicza 13 w Kielcach dla potrzeb restauracji ROYAL
Termin realizacji 03.2007 ? 09.2007 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2007 r.
Docieplenie budynków mieszkalnych - 1 248,00 m2, na os. Ślichowice II w Kielcach, ul. Raciborskiego 20, ul. Kaznowskiego 1
Termin realizacji 05.2007 ? 06.2007 r.

Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica 2007 r
Dobudowa części dydaktycznej do istniejącego budynku
Termin realizacji 03.2007 ? 30.09.2007 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?SŁONECZNA? 2007 r.
Budynek mieszkalny Nr 8 oś. Gwarków ul. Piekoszowska 116 D w Kielcach
20 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 1 186,54 m2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i węzłem wymiennikowni
Termin realizacji 09.2006 ? 07.2007 r.

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 2007 r.
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Zagórskiej 35 w Kielcach
14 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 753,95 m2, 8 pomieszczeń handlowo-usługowych o pow. użytkowej 369,50 m2, 22 stanowiska garażowe w piwnicy
wraz z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu
Termin realizacji 01.06.2006 ? 19.06.2007 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2006 r.
Docieplenie budynków mieszkalnych - 1 440,00 m2, na os. Ślichowice w Kielcach, ul. Dewońska 4
Termin realizacji 08.2006 ? 11.2006 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2006 r.
Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Dewońskiej 4  na os. Ślichowice  w Kielcach, balkony ? 1 386,00 m2, attyka 52 m2
Termin realizacji 08.2006 ? 10.2006 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2006 r.
Budynek mieszkalny Nr 4A(1) A(2), oś. Ślichowice II ul. Tektoniczna 8 i Fałdowa 6 w Kielcach
48 mieszkań o pow. użytkowej 2 311,50 m2 wraz z parkingami, chodnikami o dojazdami, małą architekturą, zielenią, oświetleniem osiedlowym.
Termin realizacji 06.10.2005 ? 30.10.2006 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?SŁONECZNA? 2006 r.
Budynek mieszkalny Nr 5, oś. Gwarków w Kielcach

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2006 r.
Budynek mieszkalny Nr 4B, C, oś. Ślichowice II ul. Tektoniczna 10 i 12 w Kielcach

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2005 r.
Docieplenie budynków mieszkalnych na os. Ślichowice I , Ślichowice II, oś. Zacisze w Kielcach

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?SŁONECZNA? 2005 r.
Budynek mieszkalny Nr 6 i 7, oś. Gwarków ul. Kazimierza Wielkiego 14 A i 14 B w Kielcach
68 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 3 316,50 m2, 28 miejsc garażowych,
2 wymiennikownie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, parkingami
Termin realizacji 11.2004 ? 11.2005 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2004 r.
Budynek mieszkalny, oś. Ślichowice II ul. Tektoniczna 6 w Kielcach

PSS SPOŁEM 2004 r.
Roboty remontowo ? modernizacyjne pawilonu handlowego ?MARKUS?  przy ul. Orkana 14A w Kielcach

Inwestor prywatny 2004 r.
Budynek mieszkalny, Kielce ul. Kniewskiego

MZB Kielce 2004 r.
Remont pustostanów ? lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych  Gminy Kielce

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2004 r.
Budynek mieszkalny, oś. Ślichowice II ul. Fałdowa w Kielcach

PSS SPOŁEM 2003 r.
Modernizacja pawilonu handlowego przy ul. Sowiej w Kielcach

MZB Kielce 2003 r.
Roboty elewacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Toporowskiego 13 i Okrzei 58 w Kielcach

MZB Kielce 2003 r.
Remont budynku po bursie szkolnej dla potrzeb Policji i Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kołątaja 4 w Kielcach

MZB Kielce 2002 r.
Remont pomieszczeń technicznych w piwnicach w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 43 A w Kielcach

VIE VITA Sp. z o.o. 2002 r.
Budynek rozlewni wód mineralnych w Oblęgorku

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2002 r.
Budynek mieszkalny, oś. Ślichowice II ul. Tektoniczna 4 w Kielcach

MZB Kielce 2002 r.
Budynek mieszkalno-socjalny ul. Hubalczyków 9 w Kielcach

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2001 r.

Budynek mieszkalny, oś. Ślichowice II ul. Tektoniczna 2 w Kielcach

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?SŁONECZNA? 2001 r.
Budynek mieszkalny, oś. Gwarków ul. Piekoszowska 114 w Kielcach

?ZEMET? 2001 r.
Budynek mieszkalny, Kielce ul. Spacerowa 24

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?SŁONECZNA? 2000 r.
Budynek mieszkalny, oś. Gwarków ul. Piekoszowska 116 A w Kielcach

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2000 r.

Budynek mieszkalny, oś. Ślichowice II ul. Triasowa 10 w Kielcach

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2000 r.

Budynek mieszkalny, oś. Ślichowice II ul. Triasowa 8 w Kielcach

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 2000 r.

Budynek mieszkalny, Kielce ul. Jurajska 6

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 1999 r.

Budynek mieszkalny, Kielce ul. Jurajska 3

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?PIONIER? 1998 r.
Budynek mieszkalny, Kielce ul. Strasza 17

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 1998 r.
Budynek mieszkalny, Kielce ul. Massalskiego 17

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?DOMATOR? 1997 r.

Budynek mieszkalny, Kielce ul. Raciborskiego 20

 


Created by Nowbud 2013, e-mail:lukasz@nowbudkielce.pl