Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOMATOR” 2009 r.

Budownictwo Komercyjne

Budownictwo Mieszkaniowe

Renowacje

Obiekty użyteczności Publicznej

Szczegóły Inwestycji
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOMATOR” 2009 r.
    Budynek mieszkalny Nr 14, oś. Ślichowice II ul. Triasowa 4 w Kielcach

     

    56 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 3 366,60 m2, 5 lokali usługowych o pow. użytkowej 306,10 m2, drenaż odwadniający, przyłącza wodno-kanalizacyjne, oświetlenie terenu, ciągi pieszo jezdne i chodniki, uliczka osiedlowa, droga pożarowa, parkingi. wpusty uliczne, mała architektura, urządzenie placu zabaw z wyposażeniem, zieleń osiedlowa
Termin realizacji 24.11.2008 – 30.11.2009 r.

Udostępnij: