Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2019 r.

Budownictwo Komercyjne

Budownictwo Mieszkaniowe

Renowacje

Obiekty użyteczności Publicznej

Szczegóły Inwestycji
  • Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
    Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym jeden z garażem podziemnym wielostanowiskowym, z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach przy ul. G. Zapolskiej w Kielcach  wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Na działce o powierzchni 2 850 m², która została przekazana KTBS przez miasto, powstały dwa budynki mieszkalne, w tym jeden z garażem podziemnym dla 43 samochodów.
Termin realizacji 2019 r.

Udostępnij: