Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 2010 r.

Budownictwo Komercyjne

Budownictwo Mieszkaniowe

Renowacje

Obiekty użyteczności Publicznej

Szczegóły Inwestycji

Budynek mieszkalno- usługowy przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach

32 mieszkania o pow. użytkowej 1 628,30 m2, 25 lokali usługowych o pow. użytkowej 1 501,37 m2, 39 miejsc postojowych w parkingu podziemnym. Drenaż, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drogi wewnętrzne i ciągi piesze, parkingi, przebudowa kabli SN i NN, zieleń

Termin realizacji 03.04.2009 – 31.07.2010 r.

Udostępnij: