Spółdzielnia Mieszkaniowa „SŁONECZNA” 2010 r.

Budownictwo Komercyjne

Budownictwo Mieszkaniowe

Renowacje

Obiekty użyteczności Publicznej

Szczegóły Inwestycji

Budynek mieszkalny Nr 9 oś. Gwarków ul. Kazimierza Wielkiego 14C w Kielcach
32 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 2 083,60 m2, drenaż odwadniający, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, oświetlenie terenu, mała architektura, zieleń osiedlowa, zagospodarowanie terenu.

Termin realizacji 23.07.2009 – 30.09.2010 r.

Udostępnij: