Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOMATOR” 2009 r.

Budownictwo Komercyjne

Budownictwo Mieszkaniowe

Renowacje

Obiekty użyteczności Publicznej

Szczegóły Inwestycji
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOMATOR” 2009 r.

    Budynek mieszkalny Nr 6AB, oś. Ślichowice II ul. Tektoniczna 1 w Kielcach

    53 mieszkania o pow. użytkowej 3 192,40 m2, wraz z węzłem cieplnym, drenaż odwadniający, przyłącza wodno-kanalizacyjne, oświetlenie terenu, ciągi pieszo jezdne i chodniki, uliczka osiedlowa, droga pożarowa, parkingi. wpusty uliczne, mała architektura, urządzenie placu zabaw, zieleń osiedlowa.
Termin realizacji 09.01.2008 – 11.05.2009 r.

Udostępnij: