Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 2009 r.

Budownictwo Komercyjne

Budownictwo Mieszkaniowe

Renowacje

Obiekty użyteczności Publicznej

Szczegóły Inwestycji
  • Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 2009 r.
    Budynek mieszkalno-usługowy  przy ul. Dębowej 1 w Kielcach

    41 mieszkań o pow. użytkowej 2 327,65 m2, 3 lokale użytkowe o pow. użytkowej 145,37 m2
    Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, schody, pochylnie, dojścia, mała architektura z urządzeniami zabawowymi, dojazdy i parkingi z nawierzchniami, oświetlenie terenu, przebudowa kabli SN i NN, przyłącze NN, zieleń

Termin realizacji 01.04.2008 – 31.07.2009 r.

Udostępnij: