Kontakt

Kontakt

NIP 657-100-46-49
REGON 290480966
KRS 0000071228 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy)

Sekretariat

Dział Ofertowania i Kosztorysowania

KIEROWNIK DZIAŁU OFEROWANIA I KOSZTORYSOWANIA-

KSIĘGOWOŚĆ