Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Prostej dla SM im. prof. J.Czarnockiego w Kielcach.

Budownictwo Komercyjne

Budownictwo Mieszkaniowe

Renowacje

Obiekty użyteczności Publicznej